U was zelf militair, overzees ambtenaar, of oorlogsslachtoffer

Kijk of u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Klik op de betreffende uitkering of het pensioen als u er meer over wilt weten of wilt aanvragen.

Uitkering of pensioen Belangrijkste voorwaarden
Eenmalige uitkering diensttijd veteranen
 • U heeft vóór 26 juli 1950 dienstplicht vervuld bij het KNIL.
 • Dit heeft u meer dan 2, maar minder dan 5 jaar gedaan.
 • U was toen Nederlander, of werd nadien volgens de 'wet positie van Molukkers' als Nederlander behandeld.
 • Na de diensttijd bent u naar Nederland vertrokken en heeft daar minimaal 1 jaar onafgebroken gewoond.
Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen
 • U ontvangt een pensioen van het Pensioenfonds Suriname, Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA), of Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA).
 • U bent 55 jaar of ouder, of heeft een invaliditeitspensioen.
 • U bent vanaf een vóór 1 januari 1967 gelegen datum tot uw ontslag ononderbroken werkzaam geweest als ambtenaar of leraar in het bijzonder onderwijs in dienst van 'de West'.
 • Het betrof een vast dienstverband.
 • U bent in Nederland aangenomen en van daaruit uitgezonden.
 • Na ontslag had u recht op pensioen.
 • U bent woonachtig buiten Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.
Garantiewet Surinaamse pensioenen
 • U was in ambtelijke dienst van Suriname of daar werkzaam als leerkracht in bijzonder onderwijs vanaf een datum die ligt vóór 25 november 1975.
 • U heeft op 1 mei 1985 recht op een Surinaams pensioen of u heeft uitzicht hierop.
 • U heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend in Nederland gevestigd.
Japanse uitkeringen Voor burgers:
 • U had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering of was Nederlands onderdaan en heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen en bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
 • U bent vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een erkend interneringskamp. Of u bent als zodanig erkend op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv).
Voor militairen:
 • U was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het KNIL, of de Koninklijke Marine.
 • U heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten.
 • U heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam.