Welkom

De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) verzorgt de Indonesische Pensioenen en een aantal overzeese pensioenen en uitkeringen. Oud-ambtenaren en militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) kunnen recht op deze pensioenen en uitkeringen hebben. Dat geldt ook voor personeel van de Koninklijke Marine en ambtenaren die zijn uitgezonden naar Suriname en de Nederlandse Antillen. Ook burgers (die geen ambtenaar zijn) en nabestaanden kunnen een uitkering ontvangen.

Waarom deze website?

De groep mensen die recht heeft op een pensioen of uitkering wordt steeds kleiner. Toch blijkt dat er mensen zijn die niet weten dat ze rechten hebben. Dat geldt ook voor nabestaanden. Daarom willen we onze informatie wereldwijd nog toegankelijker maken. SAIP streeft naar een toegankelijke website en voldoet aan het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat onze website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. U herkent het waarmerk aan het icoon op deze website. Verder is het goed om te weten dat deze website geen gebruik maakt van cookies. 

Actueel


Uitkeringen AOR vanaf 1 januari 2015 niet meer door SAIP

De werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) worden met ingang van 1 januari 2015 uitgevoerd door de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) en door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen te Leiden. Aanvragen dienen vanaf die datum ingediend te worden bij de SVB, Afdeling V&O, Postbus 9775, 2300 RB Leiden. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/wvo

Attendering inzake Japanse Uitkering (JU) /uitkering Birma-Siam spoorlijn

Sinds begin 2015 zien wij een verhoogde instroom van aanvragen in het kader van de Japanse Uitkering (JU) en de uitkering wegens het verplicht werken aan de Birma-Siam-spoorlijn. In beginsel  kunnen deze eenmalige uitkeringen nog steeds worden aangevraagd. Maar op een enkele uitzondering na blijken deze aanvragen reeds in het verleden te zijn gehonoreerd.
Meer informatie over de Japanse Uitkering  >>

Betaaldata pensioen/uitkering 2024

In 2024 wordt uw pensioen of uitkering overgemaakt op de volgende data: 26 januari, 26 februari, 26 maart, 26 april, 24 mei, 26 juni, 26 juli, 26 augustus, 26 september, 25 oktober, 26 november en 23 december.

U kunt er in principe van uitgaan dat uw pensioen of uitkering 1 of 2 dagen later op uw rekening is bijgeschreven.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De SAIP voldoet aan de bepalingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zie voor de WNT-verantwoording pagina 32 van de jaarverslagen 2020 en 2021 en pagina 31 van de jaarverslagen 2017 t/m 2019.