Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Aansprakelijkheid (disclaimer)

Aan het onderhoud van deze website wordt door de SAIP de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten en bedragen op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De SAIP aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid in deze.

De SAIP draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze website (www.saip.nl) verwijst.

Privacy en gebruik van uw gegevens

SAIP respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij behandelen de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over uw pensioen of uitkering. SAIP verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe zou verplichten. Uw gegevens worden door ons in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens gebruikt.
DEZE WEBSITE MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES


Hebt u vragen over onze disclaimer of privacy statement, stuur uw vraag dan naar info.saip@loyalis.nl

© SAIP | Aansprakelijkheid (disclaimer & privacy) | Realisatie RS&P