Over de SAIP

De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) voert sinds 1956 de Indonesische Pensioenen van oud-ambtenaren en militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) uit. Later werden de activiteiten uitgebreid. De SAIP ging ook vele andere overzeese pensioenen en uitkeringen doen. In de rubriek 'Pensioenen & uitkeringen' leest u daar meer over.
Daarnaast doet de SAIP nog een aantal andere aanverwante werkzaamheden.

Een paar feiten

De SAIP verzorgt momenteel in totaal circa 3500 pensioenen en uitkeringen. Ter waarde van ruim 14 miljoen euro. De omvang van het bestand van de gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden neemt structureel geleidelijk af. De gemiddelde leeftijd van onze klanten is al ruim 85 jaar.

Organisatie

De SAIP is een Zelfstandig Bestuursorgaan en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Raad van Beheer doet het bestuur. De Raad beheert de stichtingsgelden en is verantwoordelijk voor het toekennen, berekenen en beheren van de pensioenen en uitkeringen. De Raad legt verantwoording af aan de ministers van BZK en Financiën.

Geschiedenis van de SAIP

Administratieve werkzaamheden

De SAIP heeft geen eigen administratief apparaat. De administratieve werkzaamheden zijn bij de Stichting Pensioenfonds ABP ondergebracht. ABP heeft dit vervolgens uitbesteed aan APG Service Partners. Onze pensioenen volgen de waardeontwikkeling van de ABP pensioenen. Dat maakt een aantal van onze uitkeringen en pensioenen redelijk waardevast.

Kwaliteit en klanttevredenheid

De uitvoering van de werkzaamheden van de SAIP, door APG Service Partners, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen (sinds 2004 ISO-gecertificeerd). De klanttevredenheid is hoog. De SAIP vindt klanttevredenheid belangrijk. Daarom is er jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van klanten. Daarbij wisselen we van gedachten over de pensioenen en uitkeringen. We geven voorlichting over actuele ontwikkelingen. Ook vragen we welke wensen de klanten hebben en of er verbeterpunten zijn.

De website van SAIP wordt periodiek beoordeeld op toegankelijkheid:
Certificaat
Onderzoeksverslag