Waardevast

Net als de Nederlandse overheidspensioenen volgen onze pensioenen en uitkeringen de ontwikkeling van de salarissen van het Nederlands overheidspersoneel. Dit heet indexering.

Een uitzondering hierop vormen de pensioenen van de Garantiewet Surinaamse pensioenen. Deze pensioenen passen we jaarlijks in januari aan op basis van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld indexcijfer. Dat cijfer is weer gebaseerd op de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).