Garantiewet Surinaamse pensioenen

Deze wet regelt de pensioenaanspraken voor gepensioneerde landsdienaren van Suriname en van gepensioneerde leerkrachten van het bijzonder onderwijs van Suriname.

Voorwaarden

  • U was in ambtelijke dienst van Suriname, of daar werkzaam als leerkracht in het bijzonder onderwijs vanaf een datum die ligt vóór 25 november 1975.
  • U heeft op 1 mei 1985 recht op een Surinaams pensioen, of u heeft uitzicht hierop.
  • U heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend in Nederland gevestigd.

Wat kunt u krijgen?

Het oorspronkelijk bruto Surinaams pensioen dat vermenigvuldigd wordt met de wisselkoers en waarop vervolgens een prijsindexatie wordt toegepast.

Afhandelingstermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058

Wat als u overlijdt?

Dan stopt uw pensioen. Na ontvangst van het overlijdensbericht hebben uw eventuele nabestaanden mogelijk recht op pensioen. Ook wordt er een éénmalige overlijdensuitkering overgemaakt. Dit is 2 maal het maandelijkse bruto pensioenbedrag.