Garantiewet Surinaamse pensioenen - Weduwen

Deze wet regelt het nabestaandenpensioen voor weduwen van gepensioneerde landsdienaren van Suriname en van gepensioneerde leerkrachten van het bijzonder onderwijs van Suriname.

Voorwaarden

  • Uw overleden (ex) echtgenoot valt onder de Garantiewet Surinaamse pensioenen.
  • U heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend in Nederland gevestigd.
  • Het huwelijk is gesloten voor het ontslag van uw (ex) echtgenoot.

Wat kunt u krijgen?

Het weduwepensioen is gebaseerd op het pensioen van uw (ex) echtgenoot.

Afhandelingstermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058