Eenmalige uitkering diensttijd veteranen - (ook weduwen)

Deze eenmalige uitkering is bedoeld voor militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

Voorwaarden

  • U heeft vóór 26 juli 1950 uw dienstplicht vervuld bij het KNIL.
  • Dit heeft u meer dan 2, maar minder dan 5 jaar gedaan.
  • Tijdens die periode was u Nederlander, of u wordt nu volgens de 'wet positie van Molukkers' als Nederlander behandeld.
  • Na de diensttijd bent u naar Nederland vertrokken en heeft daar minimaal 1 jaar onafgebroken gewoond.

Wat kunt u krijgen?

De uitkering is destijds vastgesteld op Fl. 1.000,00 netto. Tegenwoordig heeft dit een waarde van € 453,78. Als u de uitkering krijgt, hoeft u deze niet op te geven aan de Belastingdienst. Ook heeft het geen invloed op ondermeer een WAO-, WUV-, WUBO- of bijstandsuitkering. En ook niet op de huurtoeslag.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen?

Kijk welke situatie op u van toepassing is:

a) Bent u uitsluitend een KNIL-veteraan, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP-KNIL Uitkeringen
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland
Telefoon: +31 (0)45 5793058

b) Bent u veteraan die bij de Koninklijke Landmacht heeft gediend? Of heeft u gecombineerde diensttijd, bijvoorbeeld Landmacht en KNIL? Dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen bij het Ministerie van Defensie.

Het formulier daarvoor kunt u telefonisch bestellen bij:

Stichting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds / Bijzondere Regelingen Defensie
Telefoon: +31 (0)45 5798191

Adres:
ABP/BRD Team IP
Postbus 4690
6401 NZ Heerlen
Nederland