Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen

Deze toeslag is bestemd voor personen die vanuit Nederland zijn uitgezonden om ambtenaar te worden in Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.

Voorwaarden

  • U ontvangt een zogenaamd ‘West-pensioen’ van het Pensioenfonds Suriname, Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA), of Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA).
  • U bent 55 jaar of ouder, of u heeft een invaliditeitspensioen.
  • U bent vanaf een vóór 1 januari 1967 gelegen datum tot uw ontslag ononderbroken werkzaam geweest als ambtenaar of leraar in het bijzonder onderwijs in dienst van 'de West'.
  • U had een vast dienstverband.
  • U bent in Nederland aangenomen en van daaruit uitgezonden.
  • Na ontslag had u recht op pensioen.
  • U bent woonachtig buiten Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kunt u toch recht hebben op de toeslag als u niet aan alle voorwaarden voldoet:
Als u niet vanuit Nederland uitgezonden bent, maar wel aan de overige voorwaarden voldoet, kan in bijzondere gevallen wel een toeslag worden toegekend.

Wat kunt u krijgen?

De regeling betaalt momenteel het verschil uit tussen het in euro's omgerekende 'West-pensioen' en het pensioen dat iemand krijgt die in Nederland een zelfde soort functie heeft gehad. Indien van toepassing wordt hierop wel nog een korting AOW/Anw-pensioen toegepast.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058

Wat als u overlijdt?

Dan stopt uw toeslag. Uw weduwe krijgt mogelijk een weduwetoeslag.