Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen - Weduwen

Deze toeslag is bestemd voor weduwen van personen die vanuit Nederland zijn uitgezonden om ambtenaar te worden in Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.

Voorwaarden

  • Uw overleden (ex) echtgenoot had recht op de Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen.
  • U was getrouwd toen uw echtgenoot overleed.
  • Uw huwelijk was gesloten voordat uw (ex) echtgenoot ontslagen werd.
  • U kunt ons een toekenningsbesluit tonen van uw weduwepensioen.
  • U bent woonachtig buiten Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.

Wat kunt u krijgen?

De regeling kijkt naar het verschil tussen het in euro's omgerekende 'West-pensioen' van uw (ex) echtgenoot en het pensioen dat iemand krijgt die in Nederland een zelfde soort functie heeft gehad. Van dat verschil krijgt u 5/7. Indien van toepassing wordt hierop wel nog een korting AOW/Anw-pensioen toegepast.

Afhandelingstermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058