Uw overleden ouder was militair, overzees ambtenaar, of oorlogsslachtoffer

Kijk of u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Klik op de betreffende uitkering of het pensioen als u er meer over wilt weten of wilt aanvragen.

Uitkering of pensioen Belangrijkste voorwaarden
Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen
 • Uw overleden (ex) echtgenote had recht op de Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen.
 • U was getrouwd toen uw (ex) echtgenote overleed.
 • Uw huwelijk was gesloten voordat uw (ex) echtgenote ontslagen werd.
 • U kunt ons een toekenningsbesluit tonen van uw weduwnaarspensioen.
 • U bent woonachtig buiten Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.
Garantiewet Surinaamse pensioenen
 • Uw overleden (ex) echtgenote valt onder de Garantiewet Surinaamse pensioenen.
 • U heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend in Nederland gevestigd.
 • Het huwelijk is gesloten voor het ontslag van uw (ex) echtgenote.
Japanse uitkeringen Voorwaarden als uw echtgenote toen burger was:
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
 • Uw echtgenote had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering. Of was Nederlands onderdaan en heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen en bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
 • Uw echtgenote was vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een erkend interneringskamp. Of was als zodanig erkend op basis van de 'Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945' (Wuv).
Voorwaarden als uw echtgenote toen militair was:
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
 • Uw echtgenote was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) of de Koninklijke Marine.
 • Uw echtgenote heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten.
 • Uw echtgenote heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van een van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam.