Uw overleden (ex) echtgenoot was militair, overzees ambtenaar, of oorlogsslachtoffer

Kijk of u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Klik op de betreffende uitkering of het pensioen als u er meer over wilt weten of wilt aanvragen.

Uitkering of pensioen Belangrijkste voorwaarden
Eenmalige uitkering diensttijd veteranen
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • Uw (ex) echtgenoot heeft vóór 26 juli 1950 zijn dienstplicht vervuld bij het KNIL.
 • Dit heeft hij meer dan 2, maar minder dan 5 jaar gedaan.
 • Tijdens die periode was hij Nederlander, of hij werd nadien volgens de 'wet positie van Molukkers' als Nederlander behandeld.
 • Na de diensttijd is hij met u naar Nederland vertrokken en u heeft daar minimaal 1 jaar onafgebroken gewoond.
Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen
 • Uw (ex) echtgenoot had recht op de Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen.
 • U was getrouwd toen uw echtgenoot overleed.
 • Uw huwelijk was gesloten voordat uw (ex) echtgenoot ontslagen werd.
 • U kunt ons een toekenningsbesluit tonen van uw weduwepensioen.
Garantiewet Surinaamse pensioenen
 • Uw (ex) echtgenoot viel onder de Garantiewet Surinaamse pensioenen.
 • U heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend in Nederland gevestigd.
 • Het huwelijk is gesloten voor het ontslag van uw (ex) echtgenoot.
Japanse uitkeringen Voorwaarden als uw echtgenoot burger was:
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
 • Uw echtgenoot had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering. Of was Nederlands onderdaan én heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen en bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
 • Uw echtgenoot was vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een erkend interneringskamp. Of was als zodanig erkend op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv).
Voorwaarden als uw echtgenoot militair was:
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
 • Uw echtgenoot was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) of de Koninklijke Marine.
 • Uw echtgenoot heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten.
 • Uw echtgenoot heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam.