Eenmalige uitkering diensttijd veteranen - Weduwen

Deze eenmalige uitkering is bedoeld voor de weduwen of ex-echtgenotes van militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Wezen kunnen er geen aanspraak op maken.

Voorwaarden

  • De uitkering is nog niet uitbetaald.
  • Uw overleden (ex) echtgenoot heeft vóór 26 juli 1950 zijn dienstplicht vervuld bij het KNIL.
  • Dit heeft hij meer dan 2, maar minder dan 5 jaar gedaan.
  • Tijdens die periode was hij Nederlander, of hij werd nadien volgens de 'wet positie van Molukkers' als Nederlander behandeld.
  • Na de diensttijd is hij met u naar Nederland vertrokken en heeft u daar minimaal 1 jaar onafgebroken gewoond.

Wat kunt u krijgen?

De uitkering is destijds vastgesteld op Fl. 1.000 netto. Tegenwoordig heeft dit een waarde van € 453,78. Als u de uitkering krijgt, hoeft u deze niet op te geven aan de Belastingdienst. Ook heeft het geen invloed op ondermeer een WAO-, WUV-, WUBO-, of bijstandsuitkering. En ook niet op de huurtoeslag.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen?

Kijk welke situatie op u van toepassing is:

a) Was uw (ex)echtgenoot uitsluitend een KNIL-veteraan, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP-KNIL Uitkeringen
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058

b) Heeft uw (ex) echtgenoot bij de Koninklijke Landmacht gediend? Of had hij gecombineerde diensttijd, bijvoorbeeld Landmacht en KNIL? Dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen bij het Ministerie van Defensie.

Het formulier daarvoor kunt u telefonisch bestellen bij:

Stichting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds / Bijzondere Regelingen Defensie Telefoon: +31 (0)45 5798191

Adres:
Stichting ABP/BRD Team IP
Postbus 4690
6401 NZ Heerlen
Nederland