Overige rechten

De SAIP hecht veel waarde aan een zorgvuldige afhandeling van aanvragen, klachten en bezwaren. Hierbij volgen we de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een klacht dient u bij voorkeur schriftelijk in. Hiervoor geldt geen termijn. Bezwaren dient u altijd schriftelijk in. Bij bezwaren gelden wel termijnen, conform de Awb.

De SAIP kent alleen 'klachtgedraging'. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een klacht tegen een van onze medewerkers die een klant telefonisch niet juist behandelt. Een klacht tegen het uitblijven van een beslissing zien we altijd als een bezwaar.

Een klacht indienen
Een bezwaar indienen