Een klacht indienen

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

Schriftelijk via e-mail

Vul het contactformulier in, verzend het en we nemen contact met u op. Vul onder 'Uw vraag of opmerking' uw klacht in.

Schriftelijk via post

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Via telefoon

+31 (0) 45 5793058

Afhandelingtermijn

Uw klacht handelen we af binnen 6 weken na ontvangst. Een vertraging van maximaal 4 weken is mogelijk. Is hiervan sprake, dan brengen we u vooraf op de hoogte.


Klachten over toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.


Wat kunt u van ons verwachten?
Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Ook dan kunt u contact opnemen.

Mocht uw klacht uiteindelijk niet naar wens afgehandeld zijn? Neem dan contact op met:
https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht