Uw overleden (ex) echtgenote was overzees ambtenaar of oorlogsslachtoffer

Kijk of u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Klik op de betreffende uitkering of het pensioen als u er meer over wilt weten of wilt aanvragen.

Uitkering of pensioen Belangrijkste voorwaarden
Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen
 • Uw overleden ouder had recht op de Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen.
 • U bent jonger dan 21 jaar.
 • U heeft geen partner, ben nooit getrouwd en hebt nooit een geregistreerd partnerschap gehad.
 • U kunt ons een toekenningsbesluit tonen van uw wezenpensioen.
 • U bent woonachtig buiten Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.
Garantiewet Surinaamse pensioenen
 • Uw overleden ouder valt onder de Garantiewet Surinaamse pensioenen.
 • U bent jonger dan 21 jaar.
 • U heeft geen partner, ben nooit getrouwd en hebt nooit een geregistreerd partnerschap gehad.
 • Uw biologische moeder heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend gevestigd in Nederland.
Japanse uitkeringen Voorwaarden als uw ouder burger was:
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
 • Uw ouder had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering. Of was Nederlands onderdaan en heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen en bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
 • Uw ouder was vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een erkend interneringskamp. Of was als zodanig erkend op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv).
Voorwaarden als uw ouder militair was:
 • De uitkering is nog niet uitbetaald.
 • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
 • Uw ouder was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) of de Koninklijke Marine.
 • Uw ouder heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten.
 • Uw ouder heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam.