Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Garantiewet Surinaamse pensioenen - Wezen

Deze wet regelt het nabestaandenpensioen voor wezen van gepensioneerde landsdienaren van Suriname en van gepensioneerde leerkrachten bij het bijzonder onderwijs in Suriname.

Voorwaarden

  • Uw overleden ouder valt onder de Garantiewet Surinaamse pensioenen.
  • U bent jonger dan 21 jaar.
  • U heeft geen partner, ben nooit getrouwd en hebt nooit een geregistreerd partnerschap gehad.
  • Uw biologische moeder heeft zich vóór 1 mei 1985 blijvend gevestigd in Nederland.

Wat kunt u krijgen?

Het wezenpensioen is gebaseerd op het pensioen van uw overleden ouder.

Afhandelingstermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058

© SAIP | Aansprakelijkheid (disclaimer & privacy) | Realisatie RS&P