Japanse uitkeringen - Weduwnaars

Is uw overleden echtgenote in de Tweede Wereldoorlog als burger door de Japanners geïnterneerd in Azië? En heeft uw echtgenote de Japanse uitkering nooit ontvangen? Of is zij overleden tijdens die periode? Dan heeft u als weduwnaar mogelijk recht op een Japanse uitkering (JU). Dit is voor burgers geregeld in het 'Yoshida-Stikker' akkoord en voor militairen op basis van het Vredesverdrag met Japan. Veel nabestaanden weten dit niet, omdat dit met name in de vijftiger jaren speelde.

Voorwaarden als uw echtgenote toen burger was

  • De uitkering is nog niet uitbetaald.
  • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
  • Uw echtgenote had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering. Of was Nederlands onderdaan en heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen en bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
  • Uw echtgenote was vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een JU erkend interneringskamp. Dit kan onder andere blijken uit een erkenning in het kader van de 'Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945" (Wuv), mits deze erkenning is gebaseerd op een internering in een JU erkend kamp.

Voorwaarden als uw echtgenote toen militair was

  • De uitkering is nog niet uitbetaald
  • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent
  • Uw echtgenote was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) of de Koninklijke Marine
  • Uw echtgenote heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten
  • Uw echtgenote heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van een van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam

Wat kunt u krijgen?

Destijds is een eenmalige uitkering van Fl. 415,- vastgesteld. Tegenwoordig heeft dat een waarde van € 188,32. Voor militairen werd de uitkering vastgesteld op Fl. 264. Tegenwoordig heeft dat een waarde van € 119,80.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058