Bijzonderheden

Op deze pagina treft u een aantal bijzonderheden aan die wij tegenkomen bij de uitvoering van de verschillende pensioenen en uitkeringen.

Overlijden

Is een pensioen of uitkering voor een oud-ambtenaar, militair of burgeroorlogsslachtoffer al in betaling? En overlijdt de pensioen- of uitkeringsgerechtigde? Dan benadert de SAIP de eventuele nabestaanden automatisch.

Bent u getrouwd geweest met een persoon die een Nieuw-Guinea pensioen heeft? Dan kunt u bij diens overlijden onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bijzonder weduwepensioen. Ontving u ooit een Indonesisch weduwepensioen van een vorige echtgenoot, dat is komen te vervallen omdat u hertrouwd bent? Dan kunt u weer in aanmerking komen voor dit pensioen als uw (latere) echtgenoot overlijdt. Hetzelfde geldt bij echtscheiding van de latere echtgenoot.

Denkt u dat één van deze situaties op u van toepassing is neem dan contact met ons op.

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0) 45 – 579 3058